Mediálne analýzy

Komplexná správa o vašom mediálnom obraze

Zistite, ako vás vníma verejnosť a médiá. Mediálne analýzy pripravujeme na základe individuálnych požiadaviek našich klientov. Získate komplexný prehľad o medializácii vašej spoločnosti, jej predstaviteľov, dôležitých tém a konkurencie.

Naše analýzy vyhodnocujú dáta kvantitatívne a kvalitatívne. Inými slovami pracujú s počtom mediálnych výstupov, ich mediálnou hodnotou (AVE), dosahom na publikum (GRP) či sentimentom v dohodnutom časovom rozmedzí. Vaša marketingová stratégia a PR komunikácia sa nezaobídu bez kvalitnej mediálnej analýzy.

Pri príprave mediálnych analýz sa nespoliehame na algoritmy určujúce sentiment, pretože vieme, že takéto vyhodnotenie nemusí byť pre vás to pravé. Naši mediálni analytici na základe individuálneho zadania pripravia taký výstup, aby zohľadňoval vaše potreby.

Chcete vidieť ukážku? Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996