Siacplus.sk – vitajte v najväčšom archíve informácií

Všetky vaše monitoringy nájdete aj v našom online archíve. Je to vynikajúci nástroj na vyhodnotenie vašej komunikácie, alebo ak potrebujete získať konkrétne informácie staršieho charakteru. Elektronický archív vám umožňuje:

Vyhľadávať a filtrovať výstupy podľa kľúčových slov

Pozrieť si scan výstupu
vo vysokej kvalite

Hodnotiť, vkladať poznámky
a kategorizovať

Prekliknúť sa na pôvodný výstup v prípade webového článku

Vytvárať vlastné mini analýzy, grafy, trendové krivky, štatistiky

Exportovať vo formátoch doc, xls, xml

viac ako 5 tisíc nových informácií denne

viac ako 2 milióny správ z rozhlasového a televízneho vysielania

viac než 8 miliónov informácií z tlače

viac ako 13 miliónov správ publikovaných na webových stránkach

Prostredníctvom Siacplus.sk sa dostanete aj do nášho archívu mediálnych výstupov. Denne do neho pridávame viac ako 5 tisíc nových informácií. Vďaka moderným technológiám dokážeme v tomto mori informácií jednoducho a efektívne vyhľadávať, filtrovať a nájsť presne tie informácie a mediálne výstupy ktoré potrebujete.

Od začiatku fungovania spoločnosti náš archív obsahuje viac ako 2 milióny správ z rozhlasového a televízneho vysielania, takmer 8 miliónov informácií z tlače a od roku 2000 máme viac ako 13 miliónov správ publikovaných na webových stránkach.

Kto využíva
Siacplus.sk?

Súkromné firmy a podnikatelia.

Zistite, aká je mediálna história vašej spoločnosti. Spoznajte jej významné míľniky, a ako ich médiá komunikovali. Získajte podklady pre nastavenie komunikačnej a marketingovej stratégie. Hľadáte nové možnosti na rozšírenie portfólia klientov, alebo akvizíciu nových klientov? Inšpirujte sa monitoringom vybraných sektorov, alebo našimi sektorovými reportami.

Štátne a verejné inštitúcie.

Využite jedinečný obsah nášho archívu. Získajte podklady pre štúdie, rešerše, publikácie, výstavy a čokoľvek, čo sa vám hodí.

Fyzické osoby, hovorcovia, PR agentúry, verejne známe osoby, odborníci.

Potrebujete personálny audit vašej mediálnej kariéry či mediálneho obrazu? Vyhľadáme mediálne výstupy a zmienky o vás hlboko do histórie.

Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996