Mediálna analýza – kedy je na ňu najlepší čas

Mediálna analýza je nenahraditeľnou súčasťou PR či marketingovej stratégie. Ukáže vám, aký je mediálny obraz vašej spoločnosti. Preto je dôležité, aby ste mediálnu analýzu vykonali na začiatku budovania vašej stratégie, ale realizovali ju aj pravidelne, aby ste mali prehľad, či vaša stratégia a aktivity fungujú.

Najlepší čas na mediálnu analýzu je:

 • ak nastavujete svoju PR komunikáciu od začiatku
 • ak potrebujete spraviť audit vašej doterajšej mediálnej komunikácie
 • ak chcete nastaviť vašu komunikáciu lepšie ako ostatní vo vašej oblasti
 • ak chcete vedieť, čo komunikuje vaša konkurencia
 • ak potrebujete na pravidelnej báze sledovať v akom rozsahu masmédiá komunikujú témy a ako ich prezentujú publiku

Kvalitná mediálna analýza je presne taká, ktorá odpovie na všetky vaše otázky. Preto odporúčame, aby ste zadanie vašej mediálnej analýzy vždy konzultovali a nastavili kritériá, ktoré chcete sledovať.

Dôležité informácie, ktoré vám prinesie mediálna analýza:

 • Spoznáte médiá, ktoré majú potenciál na komunikovanie vašich tém. Analýzou získate prehľad o tom, ktoré konkrétne médiá a v akom rozsahu sa venujú témam súvisiacim s vašou spoločnosťou či značkou. Môžete však odhaliť aj potenciálne mediálne spolupráce, vďaka médiám, ktoré sa vašim témam venujú iba občas.
 • Dozviete sa, ktorí novinári, redaktori, moderátori či autori najčastejšie pokrývajú témy súvisiace s vašou spoločnosťou.
 • Zistíte, ako jednotliví autori pristupujú k téme, či ju reportujú v pozitívnom, neutrálnom alebo negatívnom svetle. To vám pomôže pri zostavení media listu a tiež budete vedieť, ktorým novinárov treba venovať pozornosť, aby ste si ich naklonili na vašu stranu.
 • Akým najčastejším spôsobom médiá komunikujú vaše témy. Ktoré typy výstupov sa v médiách v súvislosti s vašou značkou objavujú najviac: redakčný článok, blog, PR článok, rozhovor či iné?
 • Budete vedieť, akú formu komunikácie a výstupov uprednostňuje vaša konkurencia.
 • Dozviete sa, ktoré mediálne výstupy oslovia najväčšiu skupinu publika, a ktoré majú najväčšiu reklamnú hodnotu.

Vďaka všetkým týmto informáciám máte možnosť „vyplniť prázdne miesta“ a nastaviť svoju komunikáciu tak, aby bola jedinečná, zaujímavá a užitočná.

Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996