TV a rozhlas

Rozhlasové a televízne vysielanie sledujeme priebežne, aby nám neuniklo nič dôležité. Pri jeho spracovaní sa nespoliehame na programy, ktoré generujú text automaticky a s ním aj množstvo chýb a nezrozumiteľného obsahu. Zabezpečuje ich náš špeciálne zaškolený tím, prepisy prechádzajú opakovanými kontrolami a ku klientovi sa dostáva text, ktorý je presný a netreba ho ďalej upravovať. V správne pripravenom prepise funguje vyhľadávanie kľúčovými slovami korektne a v monitoringu rozhlasového a televízneho vysielania vám tak nebudú chýbať dôležité správy. Medzi sledované vysielanie patria spravodajské, publicistické relácie, relácie s ekonomickým, auto-moto, spoločenským či lifestylovým zameraním. Monitorujeme nielen celoslovenské, ale aj menšie, regionálne rádiá a televízie.

Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996