Tlačové konferencie

Aj vysielanie tlačových konferencii sledujeme a spracovávame priebežne. O ich spracovanie sa stará náš tím a opakovane editované prepisy tlačových besied sa ku klientovi dostávajú nasledujúce ráno v dennom monitoringu, alebo ešte v deň odvysielania. Dodaný text je presný, úplný a prehľadný, preto nie je problém v prepise nájsť tie vyjadrenia, ktoré hľadáte.Prepisy a monitoring tlačových konferencii pripravujeme od začiatku fungovania spoločnosti. V našich archívoch preto nájdete prepisy, ktoré sa týkajú aktuálnej politickej a spoločenskej situácie, ale aj 10 či 20 rokov staré záznamy. Sprístupníme vám ich prostredníctvom aplikácie Siacplus.

Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996