Médiá

Medzi pravidelne sledovanými médiami je zaradených viac ako 500 rôznych zdrojov. Nájdete medzi nimi celoslovenskú, regionálnu či národnostnú tlač, vysielanie rozhlasových a televíznych staníc, ich spravodajské, publicistické relácie, ale aj spoločenské programy či tlačové besedy. Samostatnou skupinou sú online portály veľkých či menších vydavateľských domov, blogy, diskusie či sociálne siete. Vďaka spolupráci s agentúrou TASR vám vieme do monitoringu zaraďovať tlačový servis alebo prehľad udalostí na aktuálny deň.

TlaČ

TV a ROZHLAS

Internet

Tlačové konferencie

Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996