5 výhod, ktoré prináša monitoring médií pre PR sektor

5 výhod, ktoré prináša monitoring médií pre PR sektor

Public relations, alebo vzťahy s verejnosťou, predstavujú strategickú formu komunikácie, ktorá buduje vzájomné vzťahy medzi organizáciami a verejnosťou. Jednoducho povedané, PR má na cieľ budovať imidž a dobré meno firmy, organizácie či jednotlivca. Na to, aby ste...
Mediálna analýza – kedy je na ňu najlepší čas

Mediálna analýza – kedy je na ňu najlepší čas

Mediálna analýza je nenahraditeľnou súčasťou PR či marketingovej stratégie. Ukáže vám, aký je mediálny obraz vašej spoločnosti. Preto je dôležité, aby ste mediálnu analýzu vykonali na začiatku budovania vašej stratégie, ale realizovali ju aj pravidelne, aby ste mali...