Ako súvisí monitoring médií a digitalizácia? Ako digitalizácia zmenila monitoring médií

Denný monitoring predstavuje vo svojom „mikrosvete“ zdigitalizovaný prehľad tisícok informácií, ktoré pribúdajú denne. Nie každý si však uvedomuje rozsah a komplexnosť tejto služby a jej dosahu. V Slovakia Online digitalizuje informácie každý deň od svojho vzniku. Zdrojové dáta, ktoré používame sú informácie publikované médiami. Do digitálnej podoby tak prevádzame text uverejnený v tlači, zvukové záznamy z rozhlasového a televízneho vysielania a text publikovaný a dostupný na internete. Vďaka tomu vieme s informáciami efektívne pracovať, vyhľadávať v nich a poskytovať kvalitný monitoring médií.

Čo je to digitalizácia?

Pod digitalizáciou sa všeobecne rozumie prevod informácií z analógového do digitálneho tvaru, teda do počítačových súborov. Je to premena napríklad grafických tvarov, zvukových a obrazových signálov, alebo premena písma do číslicového tvaru.

Výsledkom je súbor, ktorý obsahuje textový zápis v digitálnej forme. Digitalizáciou informácií sa zaoberajú softvérové a IT spoločnosti, telekomunikačné spoločnosti. Digitalizácia dokumentov prebieha v štátnej a verejnej správe, na úradoch, ministerstvách.

Unikátny archív informácií

Jedna z najdôležitejších vecí pri digitalizácii dokumentov je dátové úložisko a dostupnosť zdigitalizovaných informácií. V Slovakia Online používame Siacplus.sk, ktorý pohodlne zobrazuje zdigitalizované dáta, teda mediálne výstupy alebo informácie publikované v médiách (pri výstupoch z tlače sa zobrazí aj pôvodný obrázok) a zároveň ponúka možnosť intuitívneho vyhľadávania v archívoch našich informácií.

Od začiatku fungovania spoločnosti sa v našich archívoch nachádza viac ako 25 miliónov záznamov. Archív obsahuje viac ako 2 milióny správ z rozhlasového a televízneho vysielania, takmer 8 miliónov informácií z tlače a od roku 2000 máme viac ako 13 miliónov správ publikovaných na webových stránkach. Niektoré z týchto výstupov nie sú dohľadateľné nikde inde, iba u nás. Mapujú zmenu politickej situácie na Slovensku od roku 1991, najdôležitejšie spoločenské, ekonomické udalosti a významné historické míľniky.

Pre porovnanie, v tlačovej správe NKÚ z apríla 2020, sa spomína 1,7 miliónov zverejnených dokumentov, ktoré sú prístupné na portáli Slovakiana. Slovakiana je portál kultúrneho dedičstva Slovenska a medzi projekty digitalizácie kultúry a digitalizácie kultúrneho dedičstva patria napríklad Digitálne múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania, Digitálna galéria Slovenskej národnej galérie, Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice, či Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra Národného osvetového centra.

Zaujímavé je, že súčasťou digitálnych knižníc a archívov sú aj informácie zverejňované v médiách počas desaťročí a obsah našich databáz je unikátny v tom, že niektoré informácie, ktoré máme my, knižnice ani tieto archívy nemajú.

Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996