5 výhod, ktoré prináša monitoring médií pre PR sektor

Public relations, alebo vzťahy s verejnosťou, predstavujú strategickú formu komunikácie, ktorá buduje vzájomné vzťahy medzi organizáciami a verejnosťou. Jednoducho povedané, PR má na cieľ budovať imidž a dobré meno firmy, organizácie či jednotlivca. Na to, aby ste mohli budovať a vyhodnocovať vašu PR stratégiu, je nevyhnutné mať zabezpečený kvalitný monitoring médií.

PR manažéri alebo špecialisti potrebujú mať kvalitný zdroj informácií, ktorý bude monitorovať ich PR aktivity. Zároveň je pravidelný monitoring médií nevyhnutný na sledovanie vývoja PR kampaní a aktivít a ich priebežné vyhodnocovanie a prípadné zmeny v nastavenej stratégii.

1. Monitoring médií šetrí čas

PR manažér alebo špecialista musí neustále sledovať, čo a kde sa hovorí/píše. Kvalitný a pravidelný monitoring médií šetrí čas tak, že PR manažéra každé ráno čaká prehľad mediálnych výstupov za uplynulý deň. Vďaka tomu je vždy v obraze, môže včas zachytiť potenciálnu krízu či venovať sa svojim denným aktivitám. Tiež si môže odsledovať to, či plánované výstupy boli publikované.

2. Len dôležité informácie

V reporte monitoringu médií môže PR agentúra alebo PR manažér vidieť, kedy a v akom médiu bol výstup publikovaný. Ďalej uvidí, kto je autorom výstupu, vďaka čomu si môžete budovať medialist novinárov, ktorí sa venujú vašim témam. Ak sú informácie dostupné, report obsahuje aj reklamnú hodnotu výstupu.

3. Konkurencia pod dohľadom

Vedieť, čo komunikuje vaša konkurencia je takmer rovnako dôležité ako to, čo komunikujete vy. Odporúčame preto do zoznamu kľúčových slov zahrnúť nielen názov vašej konkurencie, ale aj osoby, ktoré v jej mene komunikujú ako riaditeľ či hovorca. Budete tak vedieť nielen, čo vaša konkurencia robí, ale aj v akých médiách sa objavujú, ktorí novinári sa im venujú a budete si to vedieť porovnať.

4. Vyšiel mediálny výstup tak, ako ste chceli?

Nedostali ste od novinára náhľad? Poslali ste odpovede na otázky, no autorizáciu ste nedostali? Zabezpečili ste rozhovor, ale nie ste si istí, kedy vyjde? Mediálny monitoring slúži aj na to, aby ste si porovnali konečnú podobu mediálneho výstupu. Uvidíte tak do akej miery novinár alebo redakcia do vašich textov zasiahli, alebo ako zareagovali na obsah, ktorí ste im dodali. Ak sú zmeny veľké, môžete daného novinára osloviť a nastaviť si spoluprácu lepšie. Ak uverejňuje vaše texty alebo nahrávky v takmer nezmenenej podobe, máte istotu, že spĺňate jeho očakávania.

5. Objavte virálny potenciál

Vďaka monitoringu si dokážete odsledovať, aké témy, články, nahrávky majú virálny potenciál. To znamená, že sa budú šíriť bez toho, aby ste vynakladali extra úsilie. Pomôže vám to určiť, aké témy fungujú a čo komunikovať do budúcna.

PR agentúry majú často viacero klientov a realizujú veľké či menšie PR kampane súčasne. Preto je dôležité, aby monitoring médií bol prehľadný. V Slovakia online vieme agentúram nastaviť report monitoringu podľa preferencií. Môžete dostávať jeden komplexný a prehľadný report, alebo môžete mať samostatné reporty zohľadňujúce požiadavky klientov.

Kontaktujte nás

Obchodné oddelenie

+421 915 719 026

Sekretariát

02/434 10 996